ਖਾਰੀ (Alkaline) ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ (Acidic)ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ

Categories
Homeopathy Treatment

ਖਾਰੀ (Alkaline) ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ (Acidic)ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ

ਖਾਰੀ (Alkaline)  ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ (Acidic)ਭੋਜਨ

 

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ pH ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ  ਸਰੀਰ  7.4 ਦੇ pH ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ  ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜਸ਼, ਥਕਾਵਟ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਾਰੀ (Alkaline)  ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ (Acidic)ਭੋਜਨ
ਖਾਰੀ (Alkaline)  ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ (Acidic) ਭੋਜਨ

 ਤੇਜ਼ਾਬੀ (Acidic)ਭੋਜਨ

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਭੋਜਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ pH ਪੱਧਰ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟ, ਡੇਅਰੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੱਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਭੋਜਨ (pH ਪੱਧਰ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ)

 • ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲ
 • ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
 • ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ
 • ਉੱਚ-ਸੋਡੀਅਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ
 • ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
 • ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭੋਜਨ, ਆਦਿ …

ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ (inflammation) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਖਾਰੀ (Alkaline)ਭੋਜਨ

ਖਾਰੀ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ pH ਪੱਧਰ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਐਸੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ pH ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਤੁਲਨ  ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਰੀ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਰੀ ਭੋਜਨ (ph ਦਾ ਪੱਧਰ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ)

 • ਪੱਤੇਦਾਰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
 • ਫਲ
 • ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ
 • ਸਟਾਰਚ ਰਹਿਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
 • ਸੋਇਆ ਭੋਜਨ
 • ਬਦਾਮ 
 • ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ,ਆਦਿ ..

ਖਾਰੀ ਭੋਜਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ  ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ pH ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤਣਾਅ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਗਾ, ਧਿਆਨ, ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ pH ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ  ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਅੱਜ ਹੀ ਐਫ਼ੈਕਟੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ  ਕਲੀਨਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ ।  

Online consultation